उपकरणे

ड्रिलिंग

साहित्य कटिंग

तपकिरी ऑक्साईड

नक्षीकाम

लॅमिनेशन

लेझर ड्रिलिंग

AOI चाचणी

राउटिंग

ड्रिलिंग (MC PCB)

उघड करणे (MC PCB)

एक्सपोजर (MC PCB)

सिल्कस्क्रीन (MC PCB)

वनस्पती

वनस्पती